Õppenõukogu ajad

ÕN nr. 1 - 10.06.24
ÕN nr 2 - 17.06.24
ÕN nr 3 - 29.08.24
ÕN nr 4 - toimub vajaduspõhiselt