üldinfo

Кружки

Кружки 1 полугодие 2019/20

 

НАЗВАНИЕ КРУЖКА

РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА

ВРЕМЯ

МЕСТО

Ansambliring

Алла Самсонова

Понедельник 14.00 – 14.45

P muusika

Правила внутреннего распорядка гимназии Аннелинна

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori
26. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 15 juurde

Lisatud parandused oktoobris 2019:
kursiivis laused ei kehti õppeaastal 2019/20 koolimaja remondi ajal, kui kool tegutseb asendusõppekohtades.

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi (TAGi) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

 

Страницы

Подписка на RSS - üldinfo