Õppetöö

Õpiabisüsteem gümnaasiumis

Lisa Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori käskkirja nr 18 27.01.2012.a juurde

Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise põhimõtted Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikoolis

Haridusliku erivajadusega on õpilane, kelle
  • eriline andekus,
  • õpiraskused,
  • terviserike,
  • puue,
  • käitumis- ja tundeeluhäired,
  • pikemaajaline õppest eemal viibimine
Telli voog RSS - Õppetöö
Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.