Projekt „Tartu Annelinna Gümnaasium õpib loodus eesti keeles“ 

Annalinna Gümnaasium sai Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse  pikaajalise (01.09.2018 kuni 01.07.2019) projekti teostamiseks. Projekt on suunatud kõikidele 4.-10. klassi õpilastele. Projekti raames viiakse läbi õppepäevad, mille käigus õpilased, vastavalt oma vanusele täidavad erinevaid praktilisi ülesandeid: tutvuvad Eesti metsades elavate loomadega võimalikult looduslikus keskkonnas, uurivad magevee elustikku ja vee kvaliteeti Peipsi järves, võrdlevad erinevate metsatüüpide ökosüsteeme Selli-Sillaotsa õpperajal, tutvuvad Meenikunno raba kooslustega, õpivad  tundma seeni ja nende kasutamise erinevaid võimalusi, tutvuvad paberi tootmisprotsessiga Räpina paberivabrikus ning  uurivad Tõravere Observatooriumis raskusjõu (Njuutoni seadus) mõju megamaailmas.

Projekti eesmärk on

 • toetada õppekava täitmist;
 • laiendada, süvendada ja kinnistada õpilaste teadmisi Eesti loodusest; 
 • arendada õpilaste eesti keele oskust;
 • kasvatada ja kujundada õigeid käitumisharjumusi looduskeskkonnas.

 

Projekti tulemusena õpilased

 1. teavad Eesti metsades ja magevees elavaid loomi ja nende eestikeelsed nimetusi, seletavad nende eluviisi;
 2. oskavad mõõtmisel kasutada erinevaid kaasaegseid digitaalvahendeid;
 3. hoiavad loodust ja käituvad looduskeskkonnas õigesti;
 4. tunnevad soode tähtsust, sooökosüsteemi toimimist, liigirikkust ja inimmõju sellele;
 5. oskavad kasutada seeni erineval eluotstarbel ning valmistada seentest erinevaid sööke;
 6. kirjeldavad paberi tootmisprotsessi, kirjutavad sellega kaasnevaid reaktsioonivõrrandeid;
 7. omandavad keskkonnasäästlike harjumusi;
 8. teadvustvad probleeme, mis on seotud Kosmose kui maa keskkonna osa prügistumisega;

 

Kogu projekti maksumusest 99,1% on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ning omafinantseering on 0,9 %.

Teatate kirjavigu järgmises tekstis:
Lihtsalt kliki "Saada veaaruanne" nuppu, et lõpetada aruande. Võite lisada ka kommentaari.