Carolina Goidin euroopa U-14 karikaetapi võitja!

  © http://www.vehklemisliit.ee/priimagi-ja-goidin-voitsid-u-14-euroopa-kari...

Tallinnas Audentese Spordikeskuses toimunud U-14 Euroopa karikavõistluste etapil epees saavutasid esikohad Henrik Priimägi (En Garde) ja Carolina Goidin (Tartu Kalev).

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Прием заявлений в подготовительный класс начинается с 1 марта 2017 года.

ХОДАТАЙСТВО О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС НАЧИНАЕТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Регистрация в первый класс на 2017/2018 учебный год происходит через городскую электронную среду ARNO. Регистрация ходатайств начинается с 1 февраля 2017 года.

TAGi sisseastujale

Tartu Annelinna Gümnaasiumi vastuvõtuks vajalike dokumentide loetelu

1.klass

Sisseastuja vanem või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

  1. enda isikut tõendav dokument
  2. taotlus (vt ARNO link)
  3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
  4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest (hiljemalt 31. augustiks)
  5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

Õppeaastal 2017/18 gümnaasiumi G1 sisseastumiskatsete info

Lugupeetud põhikooli lõpetajad, õppeaastal 2017/18 gümnaasiumisse astujad!

Ringide töö

Ringid 2016/17 II pa

Üldtööplaan

Tartu Annelinna Gümnaasiumi üldtööplaan 2016/2017

Suunad õppeaastaks

  1. Kujundava hindamise sisseviimine kõikide valdkonnakeskuste hindamisjuhendisse.
  2. Süstematiseeritud töö andekate ja kõrge sooritustasemega õpilastega.
  3. Eesti- ja venekeelse õppe kvaliteedi parandamine.
  4. Nüüdisaegne õppimiskäsitlus ja digi – teine samm.

1. Eestvedamine ja juhtimine:

Kool osaleb projektide „Tuluke“ ja „Linpilcare“ tegevuses.