Lõuna-Eesti seire- ja nõustamiskeskus

Miks?
Keele- ja aineõppe ühendamine on üleilmselt tuntud ja uuringutele tuginedes edukaks tunnistatud õppeviis. Vene õppekeelega koolides õpetatakse üksikuid aineid eesti keeles juba aastaid. Üleriigiliselt koordineeritud üleminek eestikeelsele aineõppele gümnaasiumiastmes algas 2007. aastast.

Õpilane vajab teises keeles toimetulekuks ja õppimisrõõmu hoidmiseks nii keele, aine kui ka õpioskuste osas rohkem tuge. Seetõttu peab õpetaja läbi mõtlema ja teadvustama õpetuse elemendid uuest olukorrast lähtudes. On mõistlik, kui seda mõtestamist toetatakse õppe kavandamisel, läbiviimisel ja tagasisidestamisel.

Kuidas?
2008. aasta detsembris avas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös kohalike omavalitsustega neli piirkondlikku nõustamiskeskust – Narvas, Kohtla-Järvel, Tallinnas ja Tartus.

Keskustes töötavad koordinaatorid, kes teevad koostööd piirkondlike nõustajatega, tagamaks soovijatele nõustamisvõimalus. Nõustajad on läbinud nõustamiskoolituse.

Esimestel aastatel tutvustatakse nõustamissüsteemi koolides õppealajuhatajatele ja õpetajatele soovitatava nõustamise kaudu. Nõustamine võib toimuda vestlusena nii keskuses kui ka koolis, vastavalt kokkuleppele koos tunnikülastusega või ilma.

Mis on nõustamine?
Nõustamine on õpetaja ja nõustaja koostöö. Nõustamisprotsessi käigus analüüsib õpetaja oma tugevusi ja väljakutseid õppeprotsessi juhi ja kujundajana. Koostöös kaalutakse töö mitmekesistamise ha enesearendamise võimalusi, võimalikke koolitusi, õppematerjale.

Eelnevalt lepivad õpetaja ja nõustaja kokku, millele nõustamisel keskendutakse. Kui nõustamine seostub tunnivaatlusega, tutvustab nõustaja õpetajale tunnivaatluslehte. Nõustamisest peaks kujunema õpetaja algatatud vabatahtlik protsess.

Kes ?
Diana Joassoone - piirkondlik koordinaator dianajoassoone@hot.ee
Maire Küppar- nõustaja maireky@gmail.com
Tatjana Kodas- nõustaja tatjana_kodas@tvl.tartu.ee
Natali Happonen- nõustaja natali.happonen@khk.tartu.ee
Malle Saks- nõustaja malle.saks@mail.ee
Mari- Mall Feldschmidt- nõustaja mari@hot.ee
Tatjana Ojavere   tatjana_ojavere@tvl.tartu.ee
Reet Merilaine   reet.merilaine@mail.ee
Jelena Putškova  jelenajefrem@hot.ee
Eneli Värnik  eesti_keel_eneli@valgavg.ee
Kai Kitsing  kaikitsing@gmail.com