Teade koolilõpetajatele raamatukogult!

 12. klasside õpilased võivad tuua õpikuid raamatukogusse alates 8. maist.

Kes soovib võib jätta eksamiaine õpikud hilisemaks toomiseks.