Eksamid

Riigieksamid 12.kl. Algus: 10.00, suulised 9.00

 

Eesti keel kirjalik 26. aprill 2017.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

209

õp. arv 14+6

 

D.Joassoone

E.Tamm

210

õp. arv 26

 

A.Luts

H.Margus

 

207

Õp.arv 23+2 varemlõpetanud

 

M. Küppar

V.Kim

Kokku  69+2

 

  Eesti keel suuline 27. aprill 2016.a., algus 9.00 Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

A109

õp. arv 32

A.Luts

D.Joassoone

A104

Õp.arv 23

M.Küppar

K.Värton

B206

Õp.arv 14+2

varemlõpetanud

E.Strohmann

J.Jõgeva

Kokku  69+2

 

 Inglise keel kirjalik 2.mai. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

207

õp. arv 21+1 varemlõpetanud

S Egorova

E.Strohmann

 

209

Õp.arv 18

J.Tammeorg

L.Krasno

210

õp. arv 21

I.Art

I.Safonova

Kokku  60+1

 

 Inglise keel suuline 3.mai.  Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

A104

õp. arv 20+1 varemlõpetanud

I.Art

V.Janushkovskaja

B206

õp. arv 20

J.Tammeorg

V.Beloussova

A109

Õp.arv 20

S.Leibova

S.Egorova

Kokku  60+1

 

 Matemaatika 12.mai.  Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

A112

22 lai vene + 1 varemlõpetanud

M.Ivanov

I.Safonova

A111

19 lai vene + 1 varemlõpetanud

L.Beljantseva

L.Petuhhova

A114

27 (kitsas vene)+1 (kitsas eesti)

+1 kitsas vene

+1 kitsas vene varemlõpetanud

J.Permenova

T.Vostrova

 

Kokku  69+3

 

   

Põhikoli lõpueksamid 9 kl.  Algus: 10.00

 

Eesti keel (kirjalik) – 29.mai. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

A114

õp. arv 33

M.Küppar

H.Margus

A113

õp. arv 17

K.Värton

A.Post

A112

õp. arv 22

A.Luts

M.Otsa

A313 õp. arv 2 (M.Trifonova ja A.Tikhonova)

M.Vares

T.Vostrova

Kokku 74

Marianna Trifonova (LÕK õppekava) ja Aleksandra Tikhonova (uussisserändaja) teevad koolieksamit (kirjalik ja suuline osa ühel päeval)

 Eesti keel (suuline) – 30.mai. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser, Algus 9.00

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

A207

õp. arv 25

M.Küppar

J.Juhkam

A209

õp. arv 21

K.Värton

D.Joassoone

A210

õp.arv 25 +1 (9b)

A.Luts

J.Jõgeva

Kokku 72

 

 Matemaatika (7.juuni).  Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

307

õp. arv 16 (9c)

O.Ionova

I.Safonova

309

õp. arv 20 (9a)

L.Beljantseva

L.Krasno

310

õp. arv 9 (9b) + 9(9c)

J.Korsakova

L.Petuhhova

304

õp.arv

5 (9a)+15(9b)

J.Permenova

J.Jõgeva

Kokku 74

Märkus: Marianna Trifonovale tuleb koostada eraldi töö, tal on LÕK õppekava.

 Inglise keel (13.juuni): Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

412

õp. arv 11

V.Janushkovskaja

I.Art

 Ühiskonnaõpetus  (13.juuni): Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

203

õp. arv 17

(6 e+ 11v)

L.Krasno

V.Kim

Kokku 17

 

 Seaduse tundmise eksam ühiskonnaõpetuse eksami lisana (13.juuni): Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser. Eksami algus 12.30

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

203

õp. arv 1

L.Krasno

Kokku 1

 

 Bioloogia, keemia, (13.juuni): Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

404

õp. arv :2 (e) biol.+1 (v)

Õp.arv 17 (v) keemia +2 (e)

I.Hindriksoo

A. Preobraženskaja

Kokku 22

 

 Füüsika, geograafia  (13.juuni): Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

A306

Füüsika: 3 (v)

Geograafia: 2 e

I.Safonova

M.Otsa

Kokku 5

 

 Vene keel ja kirjandus (13.juuni): Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser

Ruum, õpilaste arv

Eksamikomisjoniliikmed

401

õp. arv 18+1 (LÕK)

T.Vostrova

L.Vassiltšenko

Kokku 19